Specials

Leren monteren deel 8: schijven maken, exporteren en archiveren

Inhoudsopgave

Als uw video is afgemonteerd, breekt de laatste fase aan in de montage; het exporteren. Een belangrijke fase, want keuzes die hier worden gemaakt, hebben direct invloed op de uiteindelijke kwaliteit van zowel de video als audio. In dit laatste deel van de serie Leren monteren daarom extra aandacht voor deze exportfase.

Dat het voor velen lastig is om de juiste keuzes te maken bij het exporteren is niet zo verwonderlijk. Veelal wordt u geconfronteerd met allerlei instellingen, waarvan de betekenis niet direct duidelijk is. Zo moet keuzes maken tussen verschillende bestandsformaten, codecs, resoluties en bitrates en als u de pech hebt dat uw montagepakket niet beschikt over goed ingestelde en voorgedefinieerde templates, dan wordt het een hele klus om de juiste keuzes te maken.

Maar ook als u wel bekend bent met de technische begrippen, kan het exporteren tot de nodige frustraties leiden. Zo zijn er montagepakketten met zeer goede encoders en er zijn pakketten met encoders van mindere kwaliteit. Daarnaast kan de inrichting van de pc ook bepalend zijn voor het succes van de export. Sommige pc’s lopen altijd vast, terwijl op andere pc’s de export feilloos verloopt.

Het lastige bij exporteren is, dat er geen eenduidig antwoord is te geven op de vraag wat de beste instellingen zijn. Dit hangt niet alleen af van de inhoud van de video, maar meer nog van het apparaat waarop de uiteindelijke video moet worden afgespeeld. Elk apparaat heeft zijn eigen specificaties en als u die weet, wordt het al een stuk eenvoudiger om de juiste instellingen te selecteren. Daarnaast bent u tevens afhankelijk van de kwaliteit en werking van de encoder in uw montagepakket of de video de gewenste kwaliteit krijgt of niet.

Uiteraard kunt u wel iets ondernemen om uw pc optimaal te laten functioneren. (zie het verhaal over back-ups en images maken). Hiermee voorkomt u ongewenste vastlopers, doordat schijven te vol zijn, er codecconflicten optreden of dat de prestaties van de pc enorm achteruit hollen. In dit verhaal komen we hier niet meer op terug, omdat we er vanuit gaan, dat de pc optimaal is ingericht en functioneert.

 

 


  1000 Resterende tekens

 
 

Zoeken